Hoppa till huvudinnehåll
 

JURIDISKT MEDDELANDE

Användarvillkor

Gäller från och med: 13 november 2019

Läs noggrant igenom dessa villkor och bestämmelser innan du börjar använda webbplatsen

ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN REGLERAS AV DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, VÅR SEKRETESSPOLICY, EVENTUELLA YTTERLIGARE POLICYER OCH AVTAL SOM FRÅN TID TILL ANNAN PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN SAMT ALLA GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR. LÄS IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. DESSA VILLKOR KAN HA ÄNDRATS SEDAN DU SENAST BESÖKTE DENNA WEBBPLATS. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ANGER DU ATT DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR HAR DU INTE TILLSTÅND ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och informationen på webbplatsen, vilket omfattar, utan att begränsas till, text, grafiska element, fotografier, logotyper, varumärken, ljud, bildmaterial och datorkod (sammantaget ”innehåll”), är egendom som tillhör Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (”Alnylam”) och dess partners och licensgivare och skyddas från obehörig kopiering och spridning av amerikansk och utländsk upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagstiftning, internationella konventioner och andra immaterialrättslagar. Alla varumärken, tjänstemärken och logotyper som visas på webbplatsen i anknytning till Alnylam är antingen registrerade eller oregistrerade varumärken eller handelsnamn som tillhör Alnylam och/eller dess partners (tillsammans ”Alnylams varumärken”). Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som ett beviljande, underförstått, via estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda något av Alnylams varumärken som visas på webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd i varje enskilt fall. Goodwill som uppstår till följd av användningen av Alnylams varumärken ska exklusivt tillfalla Alnylam och/eller dess partners, utifrån vad som är tillämpligt. Andra entiteters företags- och produktnamn tillhör respektive ägare.

Användning av Alnylams webbplats och dess innehåll

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls av Alnylam endast i informationssyfte. Även om Alnylam gör rimliga ansträngningar att inkludera korrekt och uppdaterat innehåll på denna webbplats, ger Alnylam inga garantier eller utfästelser beträffande hur riktigt, fullständigt eller aktuellt något av innehållet är. Dessutom kan inte Alnylam garantera att innehållet på denna webbplats inte har påverkats av tekniska fel eller obehörig manipulering. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående varsel. Alnylam kan när som helst ändra eller radera innehåll på webbplatsen. Alnylam kan ändra, tillfälligt upphäva eller lägga ner denna webbplats när som helst, av vilken som helst orsak, utan föregående varsel till någon person. Webbplatsen kan vara otillgänglig till följd av underhåll eller fel i datorutrustningen eller andra skäl. Du kan hämta, visa, spela upp, kopiera och skriva ut innehåll under följande förutsättningar:

  1. innehållet får endast användas för icke-kommersiella, personliga syften
  2. eventuella meddelanden rörande upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter eller identifierande information måste finnas på alla kopior, vilket bland annat omfattar upphovsrättsmeddelandet längst ned på sidan
  3. innehållet får inte redigeras eller ändras på något sätt
  4. inga grafiska element får används separat från tillhörande text.

Frågor om tillstånd att använda innehållet på annat sätt än vad som anges ovan skickas till media@alnylam.com. Vi förbehåller oss alla rättigheter om inte annat uttryckligen anges här. Observera att Alnylam skyddar sina immateriella rättigheter i enlighet med lagens yttersta utsträckning. Vissa beteckningar av produkter, tjänster eller företag tillhörande andra företag än Alnylam nämns endast på webbplatsen i identifierande syfte. Du måste kontakta relevant företag för fullständig information om sådana beteckningar och eventuellt skydd för sådana beteckningar. Inget på denna webbplats ska uppfattas som ett beviljande, underförstått, via estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda denna webbplats eller något innehåll på webbplatsen, genom användning av utformning eller annat, utom: (a) såsom uttryckligen tillåts i dessa villkor och bestämmelser, eller (b) vid en på förhand beviljad skriftlig tillåtelse från Alnylam eller en tredje part som äger varumärket eller upphovsrätten till materialet som visas på webbplatsen.

Medicinsk information/Sjukdomstillstånd

INNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ VÅR WEBBPLATS MED ANKNYTNING TILL MEDICINSKA TILLSTÅND OCH BEHANDLINGEN AV DESSA ÄR AV ALLMÄN NATUR OCH ENDAST AVSETT ANVÄNDAS I UTBILDNINGS- ELLER INFORMATIONSSYFTE. HAR DU AV ETT MEDICINSKT TILLSTÅND SOM KAN KRÄVA BEHANDLING, ELLER OM DU HAR SPECIFIKA MEDICINSKA FRÅGOR, SKA DU SNARAST KONTAKTA DIN LÄKARE ELLER ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL. INGET INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN ÄR AVSETT ATT ERSÄTTA PROFESSIONELLA MEDICINSKA RÅD. VI ERBJUDER INTE MEDICINSKA DIAGNOSER ELLER BEHANDLINGAR VIA WEBBPLATSEN OCH INGET AV INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN SKA ANSES UTGÖRA MEDICINSKA RÅD ELLER TJÄNSTER AV NÅGOT SLAG. DET ÄR ENDAST DIN LÄKARE ELLER ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL SOM KAN AVGÖRA OM EN VISS MEDICINSK BEHANDLING ÄR LÄMPLIG FÖR DIG. SÖK ALLTID HJÄLP FRÅN DIN LÄKARE ELLER ANNAN BEHÖRIG SJUKVÅRDSPERSONAL INNAN DU PÅBÖRJAR EN NY BEHANDLING ELLER OM DU HAR FRÅGOR OM ETT MEDICINSKT TILLSTÅND.

Om din integritet

Alnylams webbplats använder cookies för att förbättra webbplatsen och användarnas upplevelse av den. Fortsätter du använda webbplatsen anses du godkänna vår användning av cookies. Vill du veta mer om vår användning av cookies kan du besöka vår cookiepolicy. Vill du veta mer om hur vi använder personuppgifter kan du besöka vår sekretesspolicy.

Inga garantier

INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG” UTAN NÅGRA SOM HELST UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILKET OMFATTAR, UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL, GARANTIER OM ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, OM KORREKTHET ELLER ICKE-KRÄNKNING, FÖRUTOM DE GARANTIER SOM KRÄVS OCH SOM INTE KAN UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER ÄNDRAS ENLIGT LAGARNA SOM GÄLLER FÖR DETTA AVTAL. SÄRSKILT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTERAR ALNYLAM INTE ATT: (i) INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR KORREKT, TILLFÖRLITLIGT ELLER FULLSTÄNDIGT; (ii) DE FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN FUNGERAR ELLER ATT DE ÄR FELFRIA, (iii) DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER (iv) DENNA WEBBPLATS ELLER DEN SERVER/DE SERVRAR SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN SKER HELT PÅ DIN EGEN RISK. DET ÄR ANVÄNDARENS ANSVAR ATT FASTSTÄLLA OM INNEHÅLL SOM HÄMTAS FRÅN WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER ELLER ANDRA PROGRAM AV MÖJLIG SKADLIG NATUR. ÄVEN OM INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN UPPDATERAS REGELBUNDET HAR INTE ALNYLAM NÅGON SKYLDIGHET ATT UPPDATERA INNEHÅLLET OCH ALNYLAM SKA INTE HÅLLAS SKYLDIGA OM INNEHÅLLET INTE UPPDATERAS. ALNYLAM TAR INGET ANSVAR FÖR OCH HAR INGA SKYLDIGHETER ATT INNEHÅLL SOM LÄMNAS UT ELLER TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSEN ÄR ANVÄNDBART. DET ÄR DITT ANSVAR ATT KONTROLLERA INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN INNAN DU FÖRLITAR DIG PÅ DET.

Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ALNYLAM ELLER NÅGRA AV DESS PARTNERS, DOTTERBOLAG, AGENTER ELLER REPRESENTANTER (TILLSAMMANS ”ALNYLAM-PARTNERNA”) VARA SKYLDIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR SKADOR ELLER FÖRLUST, OAVSETT SLAG, SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV TILLGÅNG TILL, ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN, VILKET OMFATTAR, UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL, INDIREKTA SKADOR, ÄVEN OM ALNYLAM OCH/ELLER RELEVANT ALNYLAM-PART HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON AV ALNYLAM-PARTS SKADESTÅNDSANSVAR (TILLSAMMANS OCH SAMMANTAGET) GENTEMOT DIG FÖR SKADOR, FÖRLUSTER ELLER ORSAKER TILL ÅTGÄRDER ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT ALNYLAM UNDER DE GÅNGNA SEX (6) MÅNADERNA ELLER ETT HUNDRA DOLLAR (100 $), OM DETTA BELOPP ÖVERSTIGER DET BELOPP DU BETALAT ALNYLAM VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ATT VISSA GARANTIER UTESLUTS ELLER ATT INDIREKTA SKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS. VISSA AV DE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER FÖLJAKTLIGEN EVENTUELLT INTE DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET OCH/ELLER MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DIN ENDA LÖSNING ATT UPPHÖRA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Ersättning och befrielse

Du samtycker till att befria, ersätta och hålla Alnylam-parterna skadeslösa från alla förluster, skador, utgifter, även rimliga advokatarvoden, rättigheter, anspråk, åtgärder oavsett slag och skador (även dödsfall) som kan uppstå till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen, användarinnehåll, din överträdelse av dessa användarvillkor eller din överträdelse av någon annan parts rättigheter. Är du medborgare i Kalifornien ska du frånsäga dig kaliforniska civilkodens avsnitt 1542, som säger: ”En allmän befrielse omfattar inte anspråk som borgenären inte vet om eller inte misstänker till borgenärens fördel när befrielsen beviljas, som annars på ett väsentligt sätt skulle påverka förlikningen med gäldenären.” Är du medborgare i någon annan jurisdiktion frånsäger du dig eventuella likvärdiga statut eller koder.

Länkar till tredje parters webbplatser

Dessa villkor och bestämmelser gäller endast www.alnylam.com. Webbplatsen kan även innehålla länkar till webbplatser som inte tillhör Alnylam. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och Alnylam ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser. Alla utomstående webbplatser som öppnas från denna webbplats är fristående från Alnylam, och Alnylam har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser. En länk till en webbplats som inte tillhör Alnylam ska dessutom inte antyda att Alnylam stöder eller tar något ansvar eller skadeståndsansvar för innehållet på eller användningen av den webbplatsen. Din länkning till andra webbplatser sker på egen risk och du ansvarar för att ta reda på om och uppfylla användarvillkoren och övriga villkor som anges på dessa webbplatser.

Inget underförstått stöd

Under inga omständigheter ska någon hänvisning till en tredje part eller en tredje parts produkt eller tjänst tolkas som ett godkännande eller stöd från Alnylam av den tredje parten eller någon produkt eller tjänst som den tredje parten tillhandahåller.

Export av information

USA:s exportkontrollslagstiftning förbjuder export av vissa tekniska data och programvaror till vissa länder, territorier och individer. Inget innehåll på webbplatsen får hämtas eller på annat sätt exporteras i strid med amerikansk lag.

Jurisdiktionsfrågor

Alnylam gör inga utfästelser om huruvida innehållet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför USA. Personer som väljer att använda webbplatsen utanför USA gör så på eget initiativ och ansvarar för att följa sina lokala lagar i den utsträckning sådana lokala lagar gäller.

Verkställande av villkor och bestämmelser

Du samtycker till att alla frågor som gäller din åtkomst till, eller användning av, denna webbplats, inklusive alla tvister, regleras av lagarna i USA och av lagarna i Massachusetts, utan hänsyn till motstridiga lagar. Du samtycker till att statliga och federala domstolar med säte i Boston, Massachusetts, har domsrätt och avstår från alla invändningar mot en sådan jurisdiktion eller jurisdiktionsort. Eventuella anspråk under dessa villkor och bestämmelser måste lämnas in inom ett (1) år från orsaken till åtgärden, annars ska anspråket eller åtgärden ogiltigförklaras. Om någon del av dessa villkor och bestämmelser är olaglig, ogiltig eller inte verkställbar ska denna del anses avskiljbar och ska inte påverka resterande bestämmelsers giltighet och verkställbarhet. Alnylam kan, efter eget gottfinnande och utan föregående varsel, när som helst ändra dessa villkor genom att uppdatera detta meddelande.

Hela avtalet

Detta är det fullständiga avtalet mellan parterna vad gäller innehållet här och får inte ändras, förutom skriftligen och undertecknat av båda parter eller genom ett nytt meddelande från Alnylam, såsom beskrivs ovan.

Ytterligare information

Har du frågor om rättigheterna och begränsningarna ovan kan du kontakta Alnylam på alnylam.com/contact.

FRISKRIVNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Denna webbplats och dokumenten som finns på (eller som kan nås direkt från) webbplatsen innehåller framåtblickande uttalanden, enligt definitionen i den amerikanska lagen Private Securities Litigation Reform Act från år 1995, och omfattar uttalanden om våra framtida förväntningar, planer, prospekt och framtida resultat och eventuella andra uttalanden som använder ord såsom ”tror”, ”förväntar”, ”hoppas”, ”planerar”, ”uppskattar” och motsvarande. Det finns flera viktiga faktorer som kan leda till att Alnylams faktiska resultat skiljer sig på ett väsentligt sätt från sådana framåtblickande uttalanden, bland annat våra metoder för att upptäcka och utveckla nya läkemedel, som är oprövade och kanske aldrig leder till produkter som kan marknadsföras, vår förmåga att erhålla, behålla och skydda immaterialrätter, vår förmåga att skydda våra patent mot kränkningar och skydda vårt patentportfölj mot utmaningar från tredje parter, våra beroenden på tredje parter för att utveckla, tillverka, marknadsföra, sälja och distribuera våra produkter, den framgångsrika utvecklingen av produkter, som alla befinner sig i tidiga utvecklingsstadier, vår förmåga att få våra produkter godkända för försäljning, konkurrens från andra som använder teknik som liknar vår och från andra som utvecklar produkter för liknande användningsområden, vårt beroende av samarbeten, och vår korta tid som verksamhet, samt andra faktorer som anges i de dokument Alnylam kan lämna in till SEC. Alnylam frånsäger sig alla avsikter och skyldigheter att uppdatera framåtblickande uttalanden till följd av utvecklingar som sker efter de datum då uttalandena först gjordes.

FRISKRIVNING GÄLLANDE HISTORISKA AKTIEKURSDATA

”Dessa data tillhandahålls för aktieinnehavares skull och tillhandahålls endast i informationssyfte. Dessa data är inte avsedda, och ska inte förlitas på, för handelssyften. Varken Alnylam eller dess dataleverantörer garanterar att aktiekurser eller andra data som visas är korrekta eller fullständiga, och inga av dessa parter ska hållas skadeståndsansvariga på något sätt till användare av dessa data eller några andra personer vid förseningar, felaktigheter, fel eller brister i sådana data eller överföring av dessa, eller för åtgärder som vidtas baserat på dessa data eller för skador som uppstår till följd av eller i samband med dessa data. Investerare bör komma ihåg att data som rör historiska och aktuella aktieresultat inte nödvändigtvis kan användas som indikationer på framtida resultat.”

När du besöker webbplatsen kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, främst i form av cookies. Du kan läsa mer om cookies och hur du hanterar dem i vår cookiepolicy. Genom att använda vår webbplats accepterar du användning av cookies i din medicin med information om cookies. Framför allt samtycker du till användning av cookies från tredje part för de beskrivna syftena. Om du inte godkänner användningen av dessa kakor måste du inaktivera dem genom att följa anvisningarna i cookiepolicy, till exempel genom att ändra webbläsarinställningarna så att cookies från den här webbplatsen inte kan sparas på din dator eller mobilenhet.

Du kan läsa mer om cookies och hur du hanterar dem i vår cookiepolicy.