Overslaan en naar de inhoud gaan
 

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: Woensdag 23 april 2021

Ons privacybeleid, onze verklaringen en kennisgevingen bevatten gedetailleerde informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Alnylam Pharmaceuticals en gelieerde ondernemingen over de hele wereld, de manier waarop informatie kan worden gedeeld en de rechten van betrokkenen.

Privacybeleid website

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (“Alnylam”, “wij”, “ons” of “onze”), een bedrijf dat is opgericht naar het recht van Delaware met statutaire zetel in 675 W Kendall Street, Cambridge, MA 02142, VS, tel.: 617.551.8200, fax: 617.551.8101, e-mail: info@alnylam.com.

Voor meer informatie over Alnylam, haar wereldwijde activiteiten en contactgegevens van haar gelieerde ondernemingen kunt u onze corporate website raadplegen op www.alnylam.com/contact-us/.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die, door Alnylam, of derden die namens ons als verwerkers handelen, via deze website worden verzameld en worden verwerkt voor doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven.

De manier waarop wij offline verkregen persoonsgegevens verzamelen of gebruiken wordt niet beschreven in dit privacybeleid. Daarnaast vallen de beleidsregels met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken van Persoonsgegevens die zelfstandig door derden worden verzameld en verwerkt via de website ook buiten het bereik van dit privacybeleid.

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van Persoonsgegevens van gezondheidszorgprofessionals door Alnylam het specifieke Privacybeleid voor health care professionals (Algemeen gebruik)

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw Persoonsgegevens met als doeleinde elektronische communicatie het specifieke Privacybeleid gegevens en toestemmingsformulier voor elektronische communicatie

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw Persoonsgegevens met als doeleinde elektronische communicatie het specifieke Privacybeleid directe communicatie marketing/e-mail

Raadpleeg voor informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw Persoonsgegevens die worden verzameld bij conferenties het specifieke Privacybeleid voor gebruik van bij conferenties, symposia en andere evenementen verzamelde Persoonsgegevens

Raadpleeg het document voor aanvullende informatie over het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens met het oog op werving Alnylam Pharmaceuticals Recruitment Privacykennisgeving

Verzameling en gebruik van Persoonsgegevens

Alnylam respecteert de privacy van de bezoekers van de website en erkent uw behoefte aan gepaste bescherming en beheer van de Persoonsgegevens die u met ons deelt. Als u contact met ons opneemt en ervoor kiest Persoonsgegevens als uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres te verstrekken, verzamelen en gebruiken wij deze voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om op uw verzoek te reageren,
 • om u te voorzien van de informatie waar u om hebt gevraagd (deze informatie kan betrekking hebben op onze producten of diensten of bestaan uit actuele informatie over bewustzijn met betrekking tot een ziekte) in de vorm van het verzenden van nieuwsbrieven of overig,
 • om u facturen te sturen voor producten en diensten die u hebt aangevraagd, om producten en diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, te marketen, of
 • om met u te communiceren voor andere doeleinden die blijken uit de omstandigheden of waarover wij u informeren als wij de Persoonsgegevens van u verzamelen. Deze overige doeleinden kunnen bestaan uit het van tijd tot tijd monitoren van onze naleving van regelgeving, het samenstellen van profielen en persoonlijke informatie over u voor het identificeren van geschikte educatie- en/of bewustzijnsprogramma’s of mogelijkheden om met u samen te werken.
Verwerkers en derden

Alnylam maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van Persoonsgegevens.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met wereldwijde gelieerde ondernemingen van Alnylam. Deze gelieerde ondernemingen stemmen ermee in deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met verwerkers voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze verwerkers zijn contractueel met ons overeengekomen dat de Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de afgesproken doeleinden. Daarnaast is overeengekomen met de verwerkers dat zij uw Persoonsgegevens niet mogen verkopen of delen met andere partijen. Dit kan anders zijn indien zij hiertoe zijn gehouden door een wettelijke plicht, Alnylam hiervoor toestemming geeft of dit in overeenstemming is met hetgeen uiteen is gezet in dit privacybeleid.

Daarnaast worden Persoonsgegevens aan derden verstrekt als wij daartoe worden verplicht door een toepasselijke wetsbepaling, een rechterlijk bevel of overheidsregelgeving, of als deze gegevensverstrekking op andere wijze noodzakelijk is ter ondersteuning van een onderzoek naar een misdrijf of ander juridisch onderzoek of rechtszaak hier of in het buitenland.

Uw rechten

Personen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt door of in opdracht van Alnylam hebben de hierna volgende rechten en kunnen zich op ieder moment wenden tot EUdataprivacy@alnylam.com of via het adres dat is opgegeven in het gedeelte “Voor aanvullende informatie” hieronder:

 • Het recht op inzage, rectificatie of het wissen van Persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking dan wel het beperken van verwerkingen
 • Het recht om overdracht van Persoonsgegevens te vragen
 • Het recht een kopie van alle Persoonsgegevens die worden verwerkt, te ontvangen

Betrokkene kan op ieder moment een klacht indienen over de verwerking Persoonsgegevens door Alnylam bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie de website: https://autoriteitPersoonsgegevens.nl/.

Doorgifte van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER

De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen geven wij door aan derden of binnen Alnylam (naar gelieerde ondernemingen). Deze doorgifte van Persoonsgegevens omvat het overdragen van Persoonsgegevens naar andere landen dan het land waarin de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming als het land waarin de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Wanneer wij uw Persoonsgegevens aan deze overige landen overdragen, hebben wij gepaste maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te laten beschermen volgens dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming.

In het bijzonder zorgen wij ervoor dat externe partijen die Persoonsgegevens van Alnylam ontvangen, contractueel zijn gebonden aan naleving van wetten met betrekking tot gegevensbescherming en de beleidsregels van Alnylam, inclusief dit privacybeleid. Wij zorgen er ook voor dat gemachtigd personeel dat Persoonsgegevens behandelt, daartoe in gepaste mate is opgeleid en contractueel gebonden is aan vertrouwelijkheid.

Waar grensoverschrijdende overdracht van gegevens plaatsvindt, zorgen wij voor een toereikende mate van gegevensbescherming in het ontvangen land door met externe partijen contractueel vast te leggen dat de verantwoordelijken voor controle of verwerking waar nodig contractuele verplichtingen opgelegd krijgen voor grensoverschrijdende overdracht van gegevens.

Er kan op verzoek per e-mail via privacy@alnylam.com, en voor inwoners van EU-landen via EUdataprivacy@alnylam.com, een bijgewerkte lijst met de gegevensverwerkers van Alnylam beschikbaar worden gemaakt..

Gegevensbescherming

Alnylam heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om Persoonsgegevens te beveiligen.

Links naar externe websites

Als service aan onze bezoekers bevat deze website links naar andere websites waarvan wij denken dat deze nuttige informatie voor u kunnen bevatten. Dit zijn onder andere links naar websites die diensten aan ons leveren. Zoals meer gedetailleerd uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden voor onze website, gelden voor deze websites de op deze websites gepubliceerde gebruiksvoorwaarden. Wij kunnen niet garant staan voor de privacynormen die worden gehanteerd door de websites waarnaar wij een link aanbieden, en zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke externe websites.

Bewaartermijn

Alnylam zal uw Persoonsgegevens gedurende 2 jaar bewaren en indien van toepassing gedurende de bewaartermijnen die voortvloeien uit wetgeving waaraan Alnylam gebonden is.

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen zal Alnylam uw Persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren.

Kennisgeving cookies

Sommige pagina's van deze website kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van zogenaamde cookies: kleine bestanden die ter identificatie op uw harde schijf worden geplaatst. Deze bestanden worden gebruikt voor website-registratie en aanpassing van uw volgende bezoek aan onze website. Graag wijzen wij u erop dat cookies geen gegevens van uw harde schijf kunnen lezen. Uw webbrowser kan u de mogelijkheid bieden om een melding te krijgen als een cookie wordt ontvangen, waarbij u zelf kunt kiezen of u wel of niet het cookie accepteert. U kunt ook alle cookies weigeren door deze in uw browser uit te schakelen. Als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat sommige voorzieningen op onze website niet naar behoren werken en dat u geen toegang tot bepaalde informatie op onze website kunt krijgen. Door de site te blijven gebruiken zonder instellingen te wijzigen gaat u echter akkoord met ons gebruik van cookies.

Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies op onze website gebruiken verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid.

Ons beleid met betrekking tot kinderen

Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van kinderen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de inhoud en diensten van deze website niet zijn bedoeld voor kinderen onder de 18 jaar.

Via de website van Alnylam mogen geen Persoonsgegevens worden verstrekt door bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. In het geval dat wij ontdekken dat een gebruiker van deze website die jonger is dan 18 jaar Persoonsgegevens heeft verstrekt, of dat een gezondheidsprofessional Persoonsgegevens heeft verstrekt over een patiënt die jonger is dan 18 jaar, zonder de toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt over dit kind, zullen deze Persoonsgegevens onmiddellijk na kennisneming of verzoek verwijderen.

Updates van dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast teneinde Alnylam in staat te stellen te blijven voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving en of gedragscodes. De laatste versie wordt altijd beschikbaar gesteld via www.alnylam.nl.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, de website of een privacy gerelateerde kwestie in het algemeen, stuur dan een e-mail naar privacy@alnylam.com of neem schriftelijk contact met ons op:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Attention: Privacy Officer
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA
Tel: 800.231.8685

Voor inwoners van de EU/EER:

De vertegenwoordiger van Alnylam in de Unie kan per e-mail worden gecontacteerd op eudataprivacy@alnylam.com. U kan ook schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar:

Alnylam Nederland B.V.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam, Nederland
info@alnylam.nl
Tel: 0800 403 0002 / 020 3697850

Het EU Privacy Office van Alnylam en de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming kunnen per e-mail worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: EUdataprivacy@alnylam.com.

U kunt ook contact met ons opnemen door een brief te sturen naar:

ALNYLAM Zwitserland GmbHA
Ter attentie van: Juridische afdeling
Grafenauweg 4
6300 Zug
Switzerland

Voor alle andere vragen of zorgen, ongeacht de woonplaats, kunt u ons mailen naar info@alnylam.com of schriftelijk contact met ons opnemen:

Alnylam Pharmaceuticals, Inc
Ter attentie van: Corporate Communications
675 W Kendall Street
Cambridge, MA 02142 USA

PRIVACYBELEID VOOR HEALT CARE PROFESSIONALS (Algemeen gebruik)

Alnylam Pharmaceuticals en haar gelieerde ondernemingen (“Alnylam”, “wij”, “onze”, of “ons”) zijn verplicht uw privacy te beschermen. Alnylam zal alle redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) te beschermen. Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de verwerking van de Persoonsgegevens die Alnylam verzamelt en verwerkt over health care professionals (“HCP's”) en medewerkers/vertegenwoordigers van zorgorganisaties (“HCO's”).

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Elke entiteit van Alnylam handelt bij het verwerken van uw Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van deze kennisgeving. Meer informatie over de gelieerde ondernemingen van Alnylam in Europa en de rest van de wereld en bijbehorende contactgegevens vindt u hier: http://www.alnylam.com/contact-us/.

Het Alnylam EU Privacy Office en de aangewezen functionaris voor gegevensbescherming zijn verantwoordelijk voor toezicht op en monitoring van naleving door Alnylam van toepasselijke EU-wetten en -regels met betrekking tot gegevensbescherming.

Het Alnylam EU Privacy Office en de aangestelde Functionaris gegevensbescherming kunnen worden benaderd via eudataprivacy@alnylam.com.

Persoonsgegevens die Alnylam verzamelt

Alnylam verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens over u. De soorten Persoonsgegevens die Alnylam verzamelt, hangen af van uw relatie met Alnylam en van toepasselijke wetten en regels, en kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie omvatten:

 • BasisPersoonsgegevens zoals identiteit en contactinformatie (bv. uw naam, post- en e-mailadres, en vaste en mobiele telefoonnummer);
 • details over opleiding en werk zoals diploma's of betrekkingen met instellingen (bv. titel, expertisegebied, medische specialiteit, publicaties, interesse in producten van Alnylam en uw algemene behandelingsgewoontes);
 • economische, financiële en betalingsgerelateerde informatie, waar nodig.

Deze informatie kan direct van u of van externe informatiebronnen (zoals externe dienstverleners die gegevens en verwante diensten met betrekking tot gezondheidszorgprofessionals leveren) afkomstig zijn.

Voor een beter begrip van uw interesses en om er op in te spelen en om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die Alnylam over u bewaart en verwerkt correct zijn, kan Alnylam alle Persoonsgegevens die u direct aan Alnylam hebt verstrekt, corrigeren of uitbreiden met Persoonsgegevens over u die Alnylam van andere externe partijen ontvangt.

Hoe Alnylam uw Persoonsgegevens gebruikt

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens over u voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van een contract met u;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op Alnylam;
 • Om waardeoverdrachten aan u als HCP openbaar te maken, zoals vereist door wet- en regelgeving of om te voldoen aan toepasselijke branchenormen;
 • Om u te kunnen voorzien van bedrijfsinformatie over Alnylam;
 • Om u te kunnen voorzien van reclame en informatie over producten en diensten van Alnylam en om u te kunnen voorzien van gerichte reclame, met inachtneming van toepasselijke wetgeving (bv. de e-privacyrichtlijn);
 • Om u, op uw verzoek, te kunnen voorzien van medische en wetenschappelijke informatie en updates;
 • Om meldingen van bijwerkingen of klachten over de kwaliteit af te handelen;
 • Om u uitnodigingen te versturen voor promotie- of wetenschappelijke evenementen, bijv. seminars, of u CME-uitnodigingen te versturen;
 • Om u uit te nodigen uw professionele inzichten met Alnylam te delen en om deel te nemen aan enquêtes en marktonderzoek activiteiten; en/of
 • Om uw interesses en professionele ervaringen te verzamelen en analyseren. Dit doen wij om ons profiel van u als HCP te verbeteren, om inzichten af te leiden, om u te voorzien van gerichte reclame bijv. van wetenschappelijke updates en om onze zakelijke relatie met u te verbeteren (dit profiel kan uw leeftijd, geslacht, medische specialiteit, voorschrijfgewoontes en meer bevatten).

De hierboven genoemde informatie wordt gedeeld via de e-communicatiekanalen van Alnylam, bijvoorbeeld door het sturen van aangepaste of niet- aangepaste e-mail en internetcommunicatie of door contact met u op te nemen op uw kantoor of mobiele telefoonnummer (per telefoon- of sms-berichten), per fax, per post of via de sociale media-accounts van Alnylam of via de websites.

Alnylam zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. De verwerking van uw Persoonsgegevens voor enig ander doel zal alleen worden uitgevoerd na voorafgaande kennisgeving en uw toestemming voor verdere verwerking.

Rechtmatigheid van de verwerking

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende verwerkingsgronden:

 • De verwerking van uw Persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving;
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract met u.
 • Alnylam mag uw Persoonsgegevens verwerken op basis van haar gerechtvaardigde belang in het communiceren met u over onze producten, diensten, wetenschappelijk onderzoek en/of educatiemogelijkheden. U hebt het recht zich af te melden voor deze verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen volgens de beschrijving onder het kopje “Contact”.

Indien en voor zover geen andere wettelijke grondslag van toepassing is voor het verwerken van persoonsgegevens door Alnylam, zal Alnylam betrokkene toestemming vragen voor het verwerken van Persoonsgegevens door Alnylam of derden, danwel verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door contact met ons op te nemen volgens de beschrijving onder het kopje “Contact”.

Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Indien toestemming wordt ingetrokken zal Alnylam alle persoonsgegevens waarop de toestemming van toepassing was, vernietigen indien en voor zover Alnylam zich in redelijkheid niet kan beroepen op een andere wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens door Alnylam.

Met wie deelt Alnylam uw Persoonsgegevens?

Alnylam maakt gebruik van verwerkers bij de verwerking van Persoonsgegevens.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met wereldwijde gelieerde ondernemingen van Alnylam. Deze gelieerde ondernemingen stemmen ermee in deze Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met verwerkers voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze verwerkers zijn contractueel met ons overeengekomen dat de Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de afgesproken doeleinden. Daarnaast is overeengekomen met de verwerkers dat zij uw Persoonsgegevens niet mogen verkopen of delen met andere partijen. Dit kan anders zijn indien zij hiertoe zijn gehouden door een wettelijke plicht, Alnylam hiervoor toestemming geeft of dit in overeenstemming is met hetgeen uiteen is gezet in dit privacybeleid.

Daarnaast worden Persoonsgegevens aan derden verstrekt als wij daartoe worden verplicht door een toepasselijke wetsbepaling, een rechterlijk bevel of overheidsregelgeving, of als deze gegevensverstrekking op andere wijze noodzakelijk is ter ondersteuning van een onderzoek naar een misdrijf of ander juridisch onderzoek of rechtszaak hier of in het buitenland.

Doorgifte van uw Persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER

Sommige bedrijven van de Alnylam-groep en/of externe dienstverleners kunnen zijn gevestigd in landen waar uw Persoonsgegevens niet met hetzelfde niveau van gegevensbescherming worden behandeld als in uw land. Indien uw Persoonsgegevens naar derde landen worden verzonden, zorgt Alnylam dat alle toereikende beveiligingsmaatregelen worden genomen en dat alle toepasselijke wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht worden nageleefd, in het bijzonder door deze contractueel vast te leggen in overeenkomsten voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht met de verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers en door gepaste technische en organisatorische maatregelen te implementeren ten bate van de veiligheid van de verwerking.

Voor een lijst van de categorieën van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers van Alnylam en overige informatie over de beveiligingsmaatregelen die Alnylam heeft genomen voor de grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door gebruik te maken van de informatie in het gedeelte “Contact”.

Gegevensbescherming

Alnylam heeft passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer gelegd om Persoonsgegevens te beveiligen. Alleen de personeelsleden die vanwege hun functie toegang nodig hebben tot uw Persoonsgegevens zijn bevoegd om deze Persoonsgegevens te gebruiken.

U kunt ook dit aanvraagformulier invullen

PRIVACYBELEID EN TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEDOELEINDEN
Verwerkingsverantwoordelijke

Alnylam Pharmaceuticals Inc. in de VS ("Alnylam") treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Soorten persoonsgegevens

Alnylam zal de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw contactgegevens, waaronder uw naam, adres, e-mail adres, land (samen "Persoonsgegevens")

Doel gegevensverwerking

Alnylam zal uw Persoonsgegevens gebruiken, verwerken en opslaan om u standaard e-mailberichten te sturen met betrekking tot informatie over ziektes in de ziektegebieden van uw keuze.

Indien wij uw Persoonsgegevens willen verwerken voor andere doeleinden zullen wij u daarvoor apart toestemming vragen.

Verwerkers en derden

Voor de bovengenoemde doeleinden zullen uw Persoonsgegevens worden verzameld door Alnylam, de juridische entiteit in de VS, en worden doorgegeven aan bedrijven van dezelfde groep. Alnylam maakt onder andere gebruik van Salesforce Cloud Inc. voor de opslag van gegevens.

De lijst van verwerkers kan worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar privacy@alnylam.com.

De verspreiding van uw Persoonsgegevens zal op Amerikaanse servers plaatsvinden. In dat geval zal Alnylam ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de doorgifte te legitimeren, zoals de goedkeuring van contractuele clausules die door de Europese Commissie of de nationale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming zijn goedgekeurd.

Vrije gegevensverstrekking en vrije toestemming

U verklaart dat u achttien (18) jaar of ouder bent en handelingsbekwaam bent.

Het staat u vrij om dergelijke gegevens te verstrekken of uw toestemming te geven voor de relevante verwerking. Uw weigering betekent alleen dat Alnylam niet bevoegd zal zijn om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor het verzenden van elektronische communicatie naar u.

Verwerkingsmechanismen

Bovenstaande Persoonsgegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt.

Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens worden na een periode van 5 jaar beoordeeld om er zeker van te zijn dat u actief deelneemt aan de ontvangst van informatie over de door u geselecteerde ziekte(n) die voor u van belang is (zijn). Als u wilt dat uw gegevens vóór de periode van 5 jaar worden gewist, neem dan contact op met privacy@alnylam.com.

Indien blijkt dat u niet meer actief bent dan zal Alnylam uw Persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij een langere bewaartermijn van toepassing is die voortvloeit uit wetgeving waaraan Alnylam is gebonden.

Als u wilt dat uw gegevens vóór de periode van 5 jaar worden gewist, neem dan contact op met privacy@alnylam.com.

Uw rechten

Personen van wie Persoonsgegevens worden verwerkt door of in opdracht van Alnylam hebben de hierna volgende rechten en kunnen zich op ieder moment wenden tot EUdataprivacy@alnylam.com of via het adres dat is opgegeven in het gedeelte “Voor aanvullende informatie” hieronder:

 • Het recht op inzage, rectificatie of het wissen van Persoonsgegevens
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking dan wel het beperken van verwerkingen
 • Het recht om overdracht van Persoonsgegevens te vragen
 • Het recht een kopie van alle Persoonsgegevens die worden verwerkt, te ontvangen

Betrokkene kan op ieder moment een klacht indienen over de verwerking Persoonsgegevens door Alnylam bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie website: https://autoriteitPersoonsgegevens.nl/

U kunt te allen tijde uw toestemming schriftelijk intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@alnylam.com, zonder opgave van redenen. U kunt ook dit aanvraagformulier invullen.

Toestemmingsverklaring

Ik heb de inhoud van het bovenstaande privacybeleid gelezen en begrepen en door het toestemmingsformulier voor het ontvangen van updates in te vullen verleen ik uitdrukkelijk mijn toestemming tot het verwerken van mijn Persoonsgegevens door Alnylam in de VS en tot het delen van mijn gegevens naar entiteiten die in de VS zijn gevestigd, overeenkomstig de hierboven gegeven voorwaarden.

Toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken door contact met ons op te nemen volgens de beschrijving onder het kopje “Contact”.

Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Indien toestemming wordt ingetrokken zal Alnylam alle persoonsgegevens waarop de toestemming van toepassing was vernietigen indien en voor zover Alnylam zich in redelijkheid niet kan beroepen op een andere wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens door Alnylam.

PRIVACYBELEID DIRECTE COMMUNICATE MARKETING/E-MAIL

U kunt ervoor kiezen e-mailupdates over ontwikkelingen met betrekking tot de producten en/of diensten van Alnylam of over specifieke gezondheidsgerelateerde onderwerpen (bv. voor het ontvangen van e-mailupdates over erfelijke ATTR-amyloïdose van Alnylam) te ontvangen door het relevante elektronische formulier op onze website in te vullen.

In het geval van directe marketing van onze producten en/of diensten zullen wij u zoals wettelijk vereist met alle mogelijke middelen voorzien van een methode voor opt-out of opt-in voor het ontvangen van overige marketingmaterialen.

Als u op een later tijdstip besluit dat u dergelijke e-mailcommunicatie niet meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven uit de contactenlijst met behulp van de relevante koppeling voor “Afmelden” binnen het respectieve kanaal voor elektronische communicatie of door ons een e-mail te sturen met als onderwerpregel “Unsubscribe from email updates about hATTR amyloidosis” (Uitschrijven van e-mailupdates over hATTR-amyloïdose) via privacy@alnylam.com.

PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DIE ZIJN VERKREGEN OP CONGRESSEN, SYMPOSIA EN ANDERE EVENEMENTEN

Op een congres waaraan Alnylam als sponsor en/of exposant deelneemt, op een door Alnylam georganiseerde symposia of op een ander evenement, kan geautoriseerd personeel van Alnylam u om toestemming vragen om uw badge te scannen bij het betreden van de locatie van het evenement, bij het bijwonen van door Alnylam gesponsorde sessies of bij het bezoeken van een stand van Alnylam.

Door Alnylam toe te staan uw badge in de bovengenoemde situaties te scannen, geeft u Alnylam en haar partners wereldwijd (gezamenlijk aangeduid als "Alnylam") toestemming om uw Persoonsgegevens (zoals naam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, medische specialiteit) die u vrijwillig aan de organisator van het congres hebt verstrekt toen u zich registreerde te ontvangen om deze verder te verwerken. Deze verdere verwerking geschied in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, industriecodes en het beleid van Alnylam.

Doel gegevensverwerking

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens over u voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • voor marketing- en nalevingsdoeleinden
 • om te voldoen aan instructiecodes en -normen
 • communicatiedoeleinden om u te kunnen voorzien van informatie over: i) de geneesmiddelen en diensten van Alnylam; ii) over medische en wetenschappelijke onderzoeken; iii) en/of over educatiemogelijkheden die voor u interessant kunnen zijn
 • om u uit te nodigen voor relevantie promotieactiviteiten zoals nader omschreven in de specifieke Privacybeleid voor health care professionals (Algemeen gebruik)

Het scannen van uw badge is vrijwillig; u hoeft hier niet mee in te stemmen en het heeft geen invloed op uw deelname aan het evenement of een specifieke sessie. Als u er op dat moment voor kiest om in te stemmen met het scannen van uw badge, kunt u uw toestemming op elk moment later zonder opgaaf van redenen intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@alnylam.com of indien u een inwoner bent van Europa via eudataprivacy@alnylam.com

Recruitment Privacykennisgeving

Deze Privacykennisgeving is voor het laatst op 4 maart 2019 bijgewerkt.

'Alnylam ' verwijst naar Alnylam Pharmaceuticals Inc en naar al haar dochterbedrijven en gelieerde ondernemingen. Er kan in deze kennisgeving ook naar Alnylam worden verwezen als 'we', 'ons' of 'onze'. U kunt contact met ons opnemen via privacy@alnylam.com voor een overzicht van alle Alnylam-entiteiten.

Voor de doeleinden van deze kennisgeving is Alnylam de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.

Doeleinde

De Kennisgeving verschaft u ('u' of 'uw') informatie over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, deze verwerken en beschermen, in verband met ons wervingsproces en om u te informeren over uw rechten op basis van wetgeving inzake gegevensbescherming. Lees deze Kennisgeving aandachtig voordat u uw persoonlijke gegevens aan Alnylam verstrekt.

In deze Privacykennisgeving wordt met 'persoonlijke gegevens' informatie bedoeld waarmee sollicitanten en potentiële kandidaten voor een dienstverband bij Alnylam, die is ingediend als onderdeel van een online-sollicitatie en/of via andere wervingskanalen (bijv. via sociale kanalen, professionele wervings- en selectiebureaus of via ons Aanbevelingsprogramma voor medewerkers).

Een bijgewerkt overzicht van wervings- en selectiebedrijven en andere derden die Alnylam persoonlijke informatie over sollicitanten en potentiële kandidaten verschaffen, kan u worden verstrekt door het indienen van een verzoek hiertoe via e-mail op privacy@alnylam.com.

We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacykennisgeving, tenzij deze verwerking in strijd is met de bepalingen van de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, In welk geval de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming prevaleert.

Wettelijke basis voor verwerking

Alnylam moet over een wettelijke basis beschikken voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.. De wettelijke basis voor verwerking varieert voor de verschillende soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen, verwerken en bekendmaken. Over het algemeen is de voorwaarde voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het wervingsproces een van de volgende:

 • Toestemming - u hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking door bijv. contact op te nemen met en informatie te verstrekken aan een beoordelaar of voor pre-employmentscreening, in voorkomend geval
 • Legitieme belangen - De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden, bijvoorbeeld voor de verwerking en beoordeling van uw sollicitatie naar een functie bij ons.

In gevallen waar we zijn uitgegaan van uw toestemming als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, hebt u het recht op elk moment uw toestemming in te trekken. Nadere informatie over hoe u uw toestemming kunt intrekken, vindt u in het gedeelte "Uw rechten".

De informatie die we verzamelen

De soorten persoonlijke gegevens die we van u vragen en de manier waarop we deze verwerken, worden bepaald op basis van de vereisten van het land van de te vervullen vacature, en niet op basis van uw woonland. Indien u bij meer dan een locatie solliciteert of indien de functie waarop u solliciteert in meer dan een land beschikbaar is, worden de persoonlijke gegevens die we van u vragen en de manieren waarop we deze verwerken, bepaald door de vereisten van alle landen waar de functie zich bevindt.

Over het algemeen verzamelen we persoonlijke gegevens rechtstreeks wanneer u naar een functie solliciteert bij ons, zoals uw naam, adres, contactgegevens, arbeids- en opleidingsverleden, prestaties, testresultaten en andere relevante informatie van uw curriculum vitae (CV). We kunnen ook persoonlijke gegevens over u bij derden verzamelen, zoals uw referenties, bij eerdere werkgevers en bij medewerkers van Alnylam met wie u sollicitatiegesprekken hebt gevoerd. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verzamelen en verwerken uit algemeen toegankelijke sociale mediaprofielen, zoals Facebook en LinkedIn. Ten slotte verzamelen we inlog- en wachtwoordgegevens van uw online account.

Gevoelige persoonlijke gegevens zijn een deelverzameling van persoonlijke gegevens en omvatten etniciteit, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, levensovertuiging, seksuele geaardheid en andere categorieën, zoals toegestaan door de wet. We trachten deze gegevens slechts te verkrijgen en zullen deze gegevens over een kandidaat slechts verzamelen wanneer dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan of vereist (bijvoorbeeld verslaglegging aan de overheid in de VS).

We raden u aan om geen gevoelige persoonlijke gegevens in uw aanvraag bij uw begeleidend schrijven te vermelden. In het geval u vrijwillig dergelijke informatie vermeldt, wordt deze informatie verwerkt in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy en gegevensbescherming en onze standaardbedrijfspraktijken.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens in verband met uw sollicitatie:

 • voor het selecteren en evalueren van kandidaten voor een mogelijk dienstverband en voor toekomstige functies die beschikbaar kunnen komen;
 • voor het ondersteunen en verwerken van uw sollicitatie, bijvoorbeeld om te beoordelen of u aan de vereisten voldoet,
 • voor het controleren van referenties en beroepskwalificaties die sollicitanten hebben verstrekt;
 • voor het evalueren en beoordelen van de resultaten van sollicitatiegesprekken;
 • voor registratie in verband met werving en indienstneming;
 • voor het uitvoeren van pre-employmentscreening die passend en proportioneel is voor de aard van de functie, onderworpen aan plaatselijke wet- en regelgeving;
 • Voor het beschermen van onze wettelijke rechten, voor zover dit door de wet is toegestaan; of
 • om door ons of door onze wervingsspartners benaderd te worden door middel van de gegevens u ons hebt verstrekt in verband met uw sollicitatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens of geaggregeerde/geanonimiseerde gegevens ook analyseren om ons wervings- en selectieproces te verbeteren en om beter succesvolle kandidaten aan te kunnen trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen geen wervings- en selectiebesluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming.

Met wie delen we uw gegevens
 • Binnen Alnylam – We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot mensen binnen Alnylam die deze informatie 'moeten kennen', zoals de personen die uw sollicitatie zullen verwerken en gedurende het wervingsproces beheren en die werken in het land waar de functie waarnaar u solliciteert is gebaseerd, en de recruiters en interviewers die werkzaam zijn in de verschillende landen binnen de wereldwijde Alnylam organisatie.
 • Buiten Alnylam – Alnylam deelt uw persoonlijke gegevens met vertrouwde externe partijen om de werving te beheren, met name ten behoeve van de uitvoering van screening en controle van uw sollicitatie en van de door u verstrekte informatie, zoals wetenschappelijke en/of beroepskwalificaties, indien noodzakelijk en van toepassing.

Doorgaans zal Alnylam uw persoonlijke gegevens alleen aan andere externe partijen verstrekken:

wanneer we hiertoe wettelijk zijn verplicht;

 • in antwoord op een legitiem verzoek om hulp door de politie of een andere handhavingsinstantie; en
 • Om juridisch advies in te winnen bij de externe juristen van Alnylam of in verband met geschillen.
Internationale overdracht

Bij grensoverschrijdende gegevensoverdracht, zoals de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan andere landen dan het land waar u woonachtig bent, zal Alnylam zorgdragen voor passende beveiliging van de gegevens om voor een adequaat niveau van gegevensbescherming te zorgen, zoals dat in de Europese Unie wordt geboden via het gebruik van passende contractuele afspraken met externe ontvangers die gevestigd zijn in derde landen; in het bijzonder zal Alnylam met deze externe ontvangers de passende EU-modelcontractbepalingen voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht vanuit de EU naar verantwoordelijken voor de verwerking of verwerkers in derde landen uitvoeren, zoals aangenomen door de Europese Commissie.

Wij maken u erop attent dat de wetten inzake gegevensbescherming van deze derde landen wellicht niet in overeenstemming zijn met die van het land waar u woonachtig bent.

Bewaring van gegevens

Als u door Alnylam een functie wordt aangeboden, worden de relevante persoonlijke gegevens die gedurende de periode voorafgaand aan uw indiensttreding zijn verzameld onderdeel van uw personeelsdossier en bewaard in overeenstemming met de specifieke vereisten per land en de interne beleidsregels en procedures.

Als u niet wordt aangenomen, bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden en verslaglegging en om u voor mogelijke toekomstige functies en carrièremogelijkheden in aanmerking te nemen. De periode hiervan kan afhankelijk van het land variëren, maar zal niet langer zijn dan 2 jaar en voor EU-ingezetenen 1 jaar.

Na afloop van deze periode kunnen wij u vragen om uw toestemming te verlengen en u de mogelijkheid te bieden uw persoonlijke gegevens bij te werken. Als u hiermee instemt, wordt de bewaarperiode verlengd, zo niet, dan worden uw gegevens permanent uit onze bestanden verwijderd, in overeenstemming met ons beleid en schema's inzake gegevensbewaring.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben opgeslagen. Nadere informatie over deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen wordt hieronder uiteengezet. Voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren, zullen we u om bewijs van uw identiteit vragen.

 • Recht op toegang - Toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij over u aanhouden, in de meeste gevallen gratis.
 • Recht op rectificatie - De correctie van uw persoonlijke gegevens wanneer deze niet correct, verouderd of onvolledig zijn.
 • Recht om gegevens te laten wissen - Het verwijderen van de gegevens die wij over die aanhouden, onder specifieke omstandigheden; wanneer u bijvoorbeeld uw toestemming intrekt of bezwaar maakt en wij geen legitiem dwingend belang hebben, of zodra het doel waarvoor we de gegevens aanhouden tot een einde is gekomen.
 • Recht op gegevensportabiliteit - Een computerbestand in een gebruikelijk formaat (CSV of gelijksoortig) dat de persoonlijke gegevens bevat die u in een eerder stadium aan ons hebt verstrekt en het recht op overdracht van uw informatie aan een andere entiteit, wanneer dit technisch mogelijk is.
 • Recht op bezwaar tegen verwerking of op beperking van de verwerking - Beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens, onder specifieke omstandigheden, doorgaans tijdens onze besluitvorming over een bezwaar dat u hebt gemaakt.
 • Recht op bezwaar - Dat we stoppen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder specifieke omstandigheden; bijvoorbeeld wanneer u toestemming hebt ingetrokken of bezwaar maakt om redenen die verband houden met uw individuele omstandigheden.
 • Rechten inzake automatische besluitvorming en profilering - Herziening van besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op de automatische verwerking van uw gegevens (dus gevallen waarin het resultaat en de criteria voor het besluit nog niet door een mens zijn herzien).

Als u een of meerdere van bovenstaande rechten wilt uitoefenen of een verzoek wilt indienen tot toegang, herziening of correctie van de persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld en aanhouden, of om nadere informatie te ontvangen over de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen op privacy@alnylam.com.

Beleid ten aanzien van kinderen

Er is ons veel gelegen aan de bescherming van de privacy van kinderen.. We wijzen u erop dat onze recruitmentsite niet is bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en evenmin is ontworpen om de aandacht van deze kinderen te trekken. Er dient via deze website geen informatie naar Alnylam te worden verzonden door bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Zoals hierboven aangegeven, verzamelen we geen tot personen herleidbare informatie, tenzij u die ons hebt verstrekt, met inbegrip van de leeftijd van personen.

Uw privacyrechten zoals deze gelden in Californië

California Civil Code Section 1798.83 geeft in Californië woonachtige klanten het recht informatie op te vragen met betrekking tot de vraag of een onderneming persoonsgegevens aan derden openbaar heeft gemaakt ten behoeve van de direct marketing van dergelijke derden. Zoals vermeld in ons Privacybeleid, zal Alnylam uw persoonsgegevens niet verkopen aan of delen met enige andere partij dan onze partners of agenten op het gebied van onderzoek en/of ontwikkeling en uw persoonsgegevens niet verkopen aan of delen met welke partij dan ook ten behoeve van hun direct-marketingdoeleinden. In Californië woonachtige klanten die meer informatie omtrent onze naleving van deze wet wensen of vragen of op- of aanmerkingen hebben over onze praktijken en ons beleid op privacygebied, kunnen contact met ons opnemen op privacy@alnylam.com.

Cookies en andere tracking-technologieën

Alnylam volgt zijn gebruikers niet door de tijd heen of op websites van derden en reageert derhalve niet op 'Volg-me-niet'-signalen. Alnylam geeft derden geen toestemming persoonsgegevens direct van onze gebruikers op onze website te verzamelen, bijvoorbeeld door middel van reclame van derden.

Meer informatie over ons gebruik van cookies en andere tracking-technologieën vindt u in ons Privacybeleid en in onze Cookiebeleid.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt of als u contact met ons wilt opnemen over de verwerking van uw persoonlijke informatie, met inbegrip van het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, kunt u contact met ons opnemen op privacy@alnylam.com.

Het recht om een klacht in te dienen

Als u opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of onze naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van Alnylam Arianna Sekeri op EUdataprivacy@alnylam.com.

Contact opnemen met de regelgevende instantie

EU-ingezetenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante databeschermingsautoriteit, waarvan u de contactgegevens aantreft in de volgende link: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl.

Alnylam behoudt zich het recht voor deze Privacykennisgeving te wijzigen. Alle wijzigingen die we in onze Privacykennisgeving aanbrengen worden op deze pagina bekendgemaakt. Lees deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven.

Sociale Media Controle Privacybeleid
Reikwijdte

Alnylam Switzerland GmbH, samen met haar filialen (“Alnylam”, “we”, “our” of “ons”) wil begrijpen hoe socialemediagebruikers over ziektes en geneeskundige producten en diensten relevante aan het Alnylammerk bepraten, zodat we rekening mee kunnen houden met de behoeften van het algemene publiek in onze communicatie-en businessplans.

Van tijd tot tijd analyseren we socialemediaactiviteit in verband met ons merk en controleren we het gebruik van onze eigen socialemediakanalen. Conclusies getrokken door de analyse zullen helpen bij het vormen van Alnylambusinessplans en communicatiestrategie.

Alnylamm is sterk toegewijd aan het beschermen van uw privacy en zal alle redelijke pogingen doen om uw persoonsgegevens te beschermen (“Persoons-gegevens”) volgens de toepasselijke gegevens-beschermingswetten en verordeningen en dit Privacybeleid (het “Beleid”).

Dataansvarlig og Databeskyttelsesansvarlig (“DPO”)

Alnylam is de Gegevensopzichter voor de erwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden van dit Beleid.

U kunt meer informatie vinden on Alnylam filialen in Europa en wereldwijd alsmede hun vestiging en contact gegevens zijn: http://www.alnylam.com/contact-us/

U kunt met onze Alnylam EU Privacybeleid Kantoor en de aangewezen Gegevensbescherming Officier (GBO) contact opnemen per email op: eudataprivacy@alnylam.com

Persoonsgegevens Alnylam Verzamelen en Bron

We controleren publiek beschikbare media met inbegrip van socialemediagegevens, door het gebruik van commercieel beschikbare mediacontroleren gereedschappen. De gegevens die we door het controleren van pogingen ontvangen zijn gebruikt om beter te begrijpen publieke gesprekken en behoeften in verband met ziektes en geneeskundige producten en diensten relevante aan het Alnylammerk.

We gebruiken een externe leverancier om publieke socialemedia te verwerken en analyseren (sociale media controleren activiteiten) namens ons en volgens onze gedocumenteerde instructies, overeekomstig toepasselijke wetten en verordeningen.

Voor de uitvoering van de verwerking, Alnylam mag gebruiken bijvoorbeeld, commercieel beschikbare mediacontroleren gereedschappen zoals het afgeleverd door Sprinklr Inc., een VS-bevestigde onderneming met kantoren op 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA. Gelieve te herzien Sprinklrprivacybeleid om te begrijpen hoe Sprinklr verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens: https://www.sprinklr.com/privacy

Verwerkte gegevens mogen de volgende categorieen van persoonsgegevens omvatten:

 • Identificatiegegevens (naam, username, useridentificatie en geografisch gebied)
 • persoonskenmerken (leeftijd, geslacht en familiestatus)
 • gebruikersgewoonten
 • hobbies en belangstellingen
 • professionele en educatieve achtergrond
 • foto’s en video’s
 • enige andere informatie uitgegeven in een website die geanalyseerd werd of op een derdepartijsplattform.

De externe leverancier verzamelt, analyseert en controleert door mediacontroleren gereedschappen gegevens vanaf publieke posts (gespreksstreams en publiek beschikbare meningen, verklaringen od andere interacties en inhoud) door socialemediagebruikers op verschillende socialemediakanalen (zoals Instagram en Facebook), en spoort verschillende online bronnen met inbegrip van forums, blogs en onlinenieuwswebsites.

De verzamelde gegevens door de mediacontroleren gereedschappen mogen omvatten socialemediagrepen en inhoud vanaf posts die zijn publiek beschikbare gemaakt uitsluitend door de socialemediagebruikers zelf.

De verzamelde gegevens door de dienstverlener door de mediacontroleren gereedschappen zijn gebruikt om insightrapporten te creeren, die daarna gedeeld met Alnylam zijn. Deze rapporten beogen om inzicht te verkrijgen in gesprekken over trends in een specifieke periode en niet om personen te identificeren.

Insightrapporten worden anoniem gemaakt en zullen geen persoonsgegevens, die verzameld van mediacontroleren werd, omvatten. Niettemin individuele citaten met persoonlijke informative mag waargenomen als een bijvoorbeeld en gebruikt worden om de algemene houding te omschrijven ten opzichte van Alnylam in sociale media en/of voor controlering/audit doeleinden. Deze citaten zullen beperkt worden tot de personen die posts over Alnylam uitgeven in hun profetionele hoedanigheid (bv HCPs of vertegenwoordigers van patienten-organisaties) of die van patientenambassadeurs.

We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens, maar we mogen verwerken zulke gegevens in controlerensocialemedia, waar zulke gegevens in socialemediaposts inbegrepen zijn alleen voor doeleinden in verband met veiligheid en kwaliteitstoezicht en melding zoals vereist door toepasselijke wetten en verordeningen.

We hebben strikte beperkingen opgezet over de onderwerpen we controleren en hebben ervoor gezorgd dat ons personeel, bij het toegaan en gebruiken van externeleveranciersdatabase, verbonden is door duidelijke gedocumenteerde instructies en geheimhoudingsverplichtingen.

Wettigheid van Verwerking

De wettelijke grondslag voor verwerking uw Persoonsgegevens is de rechtmatige belangen van Alnylam om haar activa en brandmerk in sociale media te beschermen, door inzicht te verkrijgen in gesprekstrends over een specifieke periode, voorzover de rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen deze belangen.

Voorzover we zullen moeten regelmatige of gevoelige gegevens voor veiligheidsopzicht-enrapportdoeleinden, zoals hierboven vermeld, de wettelijke grondslag voor de verwerking is dat:

 • de verwerking is nodig voor naleving van een wettelijke obligatie aan welke de gegevensopzichter onderworpen is.
 • de verwerking betreft persoonsgegevens die zijn kennelijk publiek gemaakt door de betrokkene.
 • de verwerking is noodzakelijk voor redenen van publiek belang in het gebied van publieke gezondheid, zoals bescherming tegen serieuze grensoverschrijdende bedreigingen van gezondheid of zorg van hoge normen van kwaliteit en veiligheid van gezondheid en van medische producten of medische apparaten, op de basis van Unie of Lidstaat Wet die geschikte en specifieke maatregels levert om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen, voornamelijk beroepsgeheimhouding.
Doeleind(en) van Verwerking

Alnylam verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te identificeren en te schatten alles wat wordt verteld over Alnylam en haar producten en diensten op publiek bereikbare socialemediainhoud, om het gevoel, het doelwit, de gemoedstoestand en de markttrends en de publieke behoeften te begrijpen en daarbij onze diensten te verbeteren rekening houden met de behoeften van het algemene publiek in onze communicaties en
 • Om de effectiviteit van Alnylams-communicatiesstrategie af te meten.

Alnylam zal Persoonsgegevens gebruiken alleen voor de doeleinden gespecificeerde in deze sectie.

Ontvangers van Uw Persoonsgegevens

Enige Persoonsgegevens opgehaald van media controlerengereedschappen zullen gehouden en bewaard worden op de externe IT systemen van de dienstleverancier en applicaties en zullen niet downgelood worden in de systemen van Alnylam.

Inzichtsrapporten en/of Persoonsgegevens kunnen intern gedeeld worden met andere Alnylamfilialen wereldwijd. Inzichtsrapporten zullen geanonimisseerd worden en zullen geen persoonsgegevens vangen verzameld van mediacontroleren. Geanonimisseerd rapporten zullen bewaard worden op een veilig collaboratief plattform dat bezet en beheerd is door onze externe dienstverlener.

Waar inzichtsrapporten en/of Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met ontvangers in derde landen, Alnylam zal verzekeren dat alle geschikte beschermingsmaatregelen in plaats zijn en dat er aan alle toepasselijke wetten en verordeningen wordt voldaan in verband met zulke grensoverschrijdende gegevensoverdracht bij gebrek aan enig adequaatheidsbesluit, Alnylam vertrouwt namelijk op de uitvoering van de geschikte EU model contractbepalingen voor gegevensopzichters en verwerkers, zoals aangenomen door de Europese Commissie, om te verzekeren een adequaat of wezenlijk gelijkwaardig niveau van gegevens-bescherming bij de persoonsgegevensoverdracht aan de andere lidondernemingen van Alnylam Alnylam Group (met inbegrip van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk), evenals in verband met gegevensoverdrachten aan dienstverleners, namens Alnylam en andere Alnylamsvennoten gevistigde in derde landen. Bij het aannemen van de geschikte beschermingsmaatregelen, Alnylam zal ook elke aanvullende maatregels aanleggen die kunnen vereist worden door wetgevende of regelgevingsautoriteiten, of kunnen noodzakelijk geacht worden, om te verzekeren een adequaat of wezenlijk gelijkwaardig niveau van gegevens-bescherming in verband met de overgedragen gegevens, met inachtneming van de feitelijke omstandigheden van de betrokkenoverdracht.

Retentie

Persoonsgegevens zullen alleen opgeslagen worden zolang nodig om aan de doeleinden en relatieve verplichtingen verbonden aan zulke gegevens te voldaan, waarvoor ze verzameld zijn, onderworpen aan locale wetten en verordeningen en rechtmatige businessbehoeften volgens Alnylams interne beleiden.

De externe dienstverlener zal identificeerbare persoonlijke informatie behouden die gedownload van onderzoeks controleringgereedschappen is om de inzichtsrapporten te compileren.

Gegevens verzamelde door onze externe dienstverlener zullen opgeslagen worden volgens het retentiebeleid van de dienstverlener alsmede Alnylamsbeleid en gedocumenteerde instructies.

Alle gedownload identificeerbare gegevens zullen jaarlijks herzien worden en geschrapt als het niet meer originele doel van verzameling en verwerking dient. De externe leverancier zal de onderzoeksresultaten schrappen alsmede automatische backups na het einde van het relatieve contract met Alnylam.

Geproduceerde inzichtrapporten zullen geen persoonsgegevens bevatten. Inzichtrapporten zullen opgeslagen worden voor maximaal vijf jaar en zullen dan geschrapt/vernietigd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mogelijk zijn gegevens onderworpen geweest aan geautomatiseerde besluitvorming door de mediacontrolegereedschappen om die als vallende onder een bepaald onderzoeksomschrijving te identificeren.

Hoe Alnylam uw Persoonsgegevens beschermt

Alnylam zal elke redelijke en geschikte fysieke, administratieve en technische beschermings-maatregel aanleggen om de verwerking van de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaar-making, verandering of vernietiging. In dit verband, mogen de gegevens slechts door het Alnylamspersoneel gebruikt worden dat ze nodig heeft vanwege hun beroep of hierarchische positie, met vertrouwelijkheidsverplichtingen, die een specifieke rol toegewezen zijn en geschikte gebruiksaanwijzigingen gegeven zijn.

Uw Rechten en hoe ze uit te oefenen

Personen in de EU hebben vaste rechten van de betrokkenen die soms aan beperkingen en/of restricties onderworpen zijn:

 • U hebt het recht om tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens te spreken of bezwaar te maken.
 • U hebt het recht informatie om aan te vragen over hoe uw Persoonsgegevens verwerkt wordt en een kopie van deze persoonsgegevens te vragen.
 • U hebt het recht om aan te vragen dat enige onjuistheid in uw persoonsgegevens rechtgezet zonder vertraging wordt.
 • U hebt het rechom om aan te vragen dat enig onvolledig persoonsgegeven voltooid wordt, met inbegrip bij middel van een aanvullende verklaring.
 • U hebt het recht om aan te vragen dat uw persoonsgegevens geschrapt wordt als er geen rechtvaardiging meer is om ze verwerkt te worden.
 • U hebt het recht om onder vaste omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer juistheid betwist wordt) te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is.
 • U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te spreken wanneer ze verwerkt voor marketingsdoeleinden worden.

Als u enige van de boven vermelde rechten uitoefenen wilt, kunt u naar de “How to Reach Us” sectie onderaan verwijzen.

Als u niet een (tijdige) respons van Alnylam ontvangt of niet tevreden met onze respons aan u bent, hebt u ook het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw Persoonsgegevens door de bevoegde nationale gegevensbescherming toezichthoudende autoriteit. Een lijst van de nationale gegevensbescherming toezichthoudende autoriteiten vindt u hier: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Verdere informatie en contact gegevens

Voor aanvullende informatie over hoe Alnylam uw Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt u kunt onze Privacy website bezoeken beschikbaat hier: https://alnylampolicies.com/

De contact gegevens van de gegevensopzichter zijn:
Alnylam Switzerland GmbH:
Grafenauwen 4, 6300 Zug, Switzerland
info@alnylam.com
+41 41 561 3500

Om uw rechten te oefenen of bijkommende informatie te vragen, u mag contact met onze EU Privacykantoor en Gegevensbeschermingsofficier opnemen per email aan: eudataprivacy@alnylam.com of schriftelijk naar het volgende adres:

EU Privacy Office:
ALNYLAM Switzerland GmbH
Attention: Legal department
Address: Grafenauwen 4, 6300 Zug, Switzerland
Tel: +41 41 561 3500

Pls merkt u op dat u kunt ook dit betrokkeneaanvraagformulier invullen.

Klachten

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens misbruikt of verkeerd behandeld zijn, u mag ook een klacht bij de Federale Gegevensbeschermings-eninformatiecommissaris (FDPIC). Hij is te bereiken op:

Federal Data Protection and Information
Commissioner:
Feldeggweg 1, CH – 3003, Berne
+41 (0)58 462 43 95
info@edoeb.admin.ch

Elke klacht bij de Federale Gegevensbeschermings-eninformatiecommissaris is onverminderd uw recht tot de rechter te wenden.

U kun took contact opnemen, als u een EU/EEA ingezetene bent, de bevoegde gegevensbescherming overheid van uw woonland of werkplaats. Informatie en contactdetails van de bevoegde overheden zijn beschikbaar op de website van EDPB op Members | European Data Protection Board (europa.eu).