Gå til hovedindhold
 

BEKENDTGØRELSE

Vilkår og betingelser for brug

Ikrafttrædelsesdato: 29. april 2020

Du bedes læse disse vilkår og betingelser for brug grundigt, inden du læser dette websted. ADGANG TIL OG BRUG AF DETTE WEBSTED ER UNDERLAGT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, VORES PRIVATLIVSPOLITIK, ALLE YDERLIGERE POLITIKKER OG AFTALER, SOM FRA TID TIL ANDEN KAN OFFENTLIGGØRES PÅ WEBSTEDET, SAMT ALLE GÆLDENDE LOVE OG REGULATIVER. DU BEDES LÆSE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG GRUNDIGT. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG KAN HAVE ÆNDRET SIG SIDEN DIT SIDSTE BESØG PÅ DETTE WEBSTED. VED AT BRUGE DETTE WEBSTED INDIKERER DU, AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, HAR DU IKKE LOV TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Dette websted og dets indhold, inklusive, men ikke begrænset til, al tekst, al grafik, alle billeder, alle logoer, alle varemærker, alle lyde, alle kunstværker og al computerkode (samlet "indhold") tilhører Alnylam Pharmaceuticals, Inc. ("Alnylam") og dets partnere og licensgivere, og indholdet er beskyttet mod uautoriseret kopiering og udbredelse under amerikansk samt udenlandsk ophavsret, varemærkeret, internationale konventioner og andre intellektuelle ejendomsretter. Alle varemærker, servicemærker og logoer vist på dette websted relateret til Alnylam er enten registrerede eller ikke-registrerede varemærker eller handelsnavne tilhørende Alnylam og/eller deres partnere (samlet, "Alnylams varemærker"). Intet i disse vilkår og betingelser for brug skal forstås som gennem implikation, estoppel eller andet at give licens eller ret til at bruge nogen af Alnylams varemærker vist på webstedet uden vores forudgående skriftlige tilladelse i hvert tilfælde. Al goodwill genereret gennem brugen af Alnylams varemærker kommer kun Alnylam og/eller dets partnere til gode, hvor det er relevant. Alle virksomheds- og produktnavne på andre enheder tilhører deres respektive ejere.

Brug af Alnylams websted og dets indhold

Indholdet på dette websted leveres udelukkende af Alnylam til informationsformål. Selvom Alnylam vil bestræbe sig på at inkludere nøjagtigt og opdateret indhold på dette websted, giver de ingen garanti for eller fremsætter nogen bemærkninger omkring indholdets nøjagtighed, fuldstændighed eller valuta. Derudover kan Alnylam ikke garantere, at webstedets indhold ikke er blevet påvirket af tekniske problemer eller uautoriserede indgreb. Webstedets indhold kan ændres uden varsel. Alnylam kan til enhver tid vælge at ændre eller slette indhold på dette websted. Alnylam kan til enhver tid ændre, stoppe eller afbryde dette websted uanset grund og uden meddelelse, betaling eller forpligtelse til nogen person. Webstedet kan blive utilgængeligt grundet vedligeholdelse eller fejl på computerudstyr eller af andre årsager. Du har lov til at downloade, se, gense, kopiere og udskrive indhold undergivet følgende:

  1. Indholdet må kun bruges til ikke-kommercielle og personlige informationsformål.
  2. Alle meddelelser om ophavsret, varemærker og intellektuelle rettigheder eller identificerende information skal fremgå på alle kopier, inklusive, men ikke begrænset til, meddelelsen om ophavsret i bunden af siden.
  3. Indholdet må ikke ændres på nogen måde.
  4. Ingen grafik må anvendes uden for sin tilhørende tekst.

Anmodninger om tilladelse til at bruge indhold til andet end beskrevet ovenfor skal sendes til media@alnylam.com. Alle rettigheder ikke udtrykkeligt tildelt heri forbeholdes. Vær opmærksom på, at Alnylam gør fuld lovmæssig brug af sine intellektuelle rettigheder. Visse produkt-, tjeneste- eller virksomhedsbetegnelser for andre virksomheder end Alnylam kan være nævnt på websted udelukkende til identifikationsformål. Du skal kontakte de relevante virksomheder for komplet information vedrørende sådanne betegnelser og deres registreringsstatus. Intet på dette websted skal forstås ved implikation, estoppel eller andet som at give licens eller ret til at bruge dette websted eller webstedets indhold ved hjælp af framing eller andet, undtaget: (a) når det er udtrykkeligt tilladt af disse vilkår og betingelser; eller (b) med skriftlig forudgående tilladelse fra Alnylam eller en sådan tredjepart, der ejer varemærket eller ophavsretten for materialet, der vises på dette websted.

Medicinsk information/medicinske lidelser

ALT INDHOLD PÅ VORES WEBSTED RELATERET TIL MEDICINSKE LIDELSER OG DERES BEHANDLING ER AF GENEREL KARAKTER OG KUN TILTÆNKT UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL OG GENEREL INFORMATION. HVIS DU LIDER AF EN MEDICINSK LIDELSE, DER KRÆVER BEHANDLING, ELLER HVIS DU HAR SÆRLIGE MEDICINSKE SPØRGSMÅL, SKAL DU STRAKS OPSØGE EGEN LÆGE ELLER SUNDHEDSUDBYDER. INTET PÅ DETTE WEBSTED ERSTATTER PROFESSIONEL MEDICINSK RÅDGIVNING. VI TILBYDER IKKE MEDICINSK DIAGNOSE ELLER BEHANDLING FRA DETTE WEBSTED, OG INTET INDHOLD PÅ WEBSTEDET BØR FORSTÅS SOM AT GIVE MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER MEDICINSKE TJENESTER AF NOGEN ART. KUN DIN LÆGE ELLER ANDET SUNDHEDSFOLK KAN AFGØRE, OM EN BESTEMT MEDICINSK BEHANDLING PASSER TIL DIG. KONTAKT ALTID DIN LÆGE ELLER ANDEN KVALIFICERET SUNDHEDSUDBYDER, INDEN DU STARTER NOGEN NY BEHANDLING, ELLER HVIS DU HAR SPØRGSMÅL OMKRING EN MEDICINSK LIDELSE.

Om dit privatliv

Alnylams websted gør brug af cookies for at forbedre webstedet og brugeroplevelsen. Ved fortsat at benytte vores websted accepterer du vores brug af cookies. Hvis du har brug for yderligere information om vores brug af cookies, bedes du besøge vores cookiepolitik. Hvis du har brug for yderligere information om vores brug af persondata rent generelt, bedes du besøge vores privatlivspolitik.

Ingen garantier

INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED LEVERES "SOM ER" OG "SOM TILGÆNGELIGT" UDEN NOGEN FORMER FOR GARANTIER, HVAD END DET ER EKSPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TITELGARANTIER ELLER IMPLICITTE HANDELSGARANTIER, GARANTIER OM BRUGSEGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, GARANTIER OM NØJAGTIGHED ELLER GARANTIER OM, AT DER IKKE FORELIGGER NOGEN KRÆNKELSE. DER GIVES KUN DE GARANTIER, SOM ER INDFØRT VED OG IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES UNDER LOVENE GÆLDENDE FOR DENNE AFTALE. SÆRLIGT, MEN UDEN BEGRÆNSNING, GIVER ALNYLAM INGEN GARANTI FOR: (i) AT INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED ER KORREKT, NØJAGTIGT ELLER FULDSTÆNDIGT; (ii) AT FUNKTIONERNE PÅ DETTE WEBSTED ALLE KAN AFBRYDES ELLER ER FEJLFRI; (iii) AT DEFEKTER BLIVER RETTET, ELLER (iv) AT DETTE WEBSTED ELLER DE SERVERE, DER GØR WEBSTEDET TILGÆNGELIGT, ER FRI FOR VIRA ELLER ANDRE HARMFULDE KOMPONENTER. BRUGEN AF DETTE WEBSTED OG DETS TILGÆNGELIGE INDHOLD FOREGÅR UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO. DET ER BRUGERENS EGET ANSVAR AT UNDERSØGE, HVORVIDT INDHOLD DOWNLOADET FRA DETTE WEBSTED ER FRI FOR VIRA, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDRE POTENTIELT SKADELIGE ELEMENTER. SELVOM INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED TIL TIDER OPDATERES, HAR ALNYLAM INGEN PLIGT TIL AT OPDATERE SÅDANT INDHOLD, OG ALNYLAM STÅR IKKE TIL ANSVAR FOR NOGEN MANGLENDE OPDATERING AF SÅDANT INDHOLD. ALNYLAM PÅTAGER INTET ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER BRUGBARHEDEN AF NOGET INDHOLD, DER OFFENTLIGGØRES ELLER TILGÅS GENNEM DETTE WEBSTED. DET ER DIT ANSVAR AT BEKRÆFTE INDHOLD PÅ DETTE WEBSTED, INDEN DU SÆTTER DIN LID TIL DET.

Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL ALNYLAM ELLER NOGEN AF DERES PARTNERE, DATTERSELSKABER ELLER REPRÆSENTANTER (SAMLET, "ALNYLAM-PARTER") STÅ TIL ANSVAR OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN FOR NOGEN SKADE ELLER NOGET TAB SOM FØLGE AF ADGANG TIL, BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER DETS INDHOLD, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER, PØNALE SKADER, FLERE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, SELV HVIS ALNYLAM OG/ELLER DEN RELEVANTE ALNYLAM-PART ER BLEVET RÅDFØRT OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. ALNYLAM-PARTERNES (SAMLET OG I AGGREGERING) SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ENHVER SKADE, ETHVERT TAB ELLER ENHVER SØGSMÅL VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU HAR BETALT ALNYLAM INDEN FOR DE SENESTE SEKS (6) MÅNEDER ELLER, HVIS DET ER STØRRE, ET HUNDREDE DOLLARS (100 $).

INTET I DETTE AFSNIT SKAL UDELUKKE ANSVAR VED GROFT UAGTSOMHED, FORSÆT ELLER SKADER EFTER PRODUKTIONSVARSLOVEN.

VISSE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE EKSKLUDERINGEN AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE FOR UTILSIGTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER. I OVERENSSTEMMELSE HERMED VIL NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDE FOR DIG. HVIS DU ER UTILFREDS MED DELE AF DETTE WEBSTED, DETS INDHOLD OG/ELLER MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, ER DIN ENESTE RET AT STOPPE DIT BRUG AF WEBSTEDET.

Skadesløsholdelse og frigørelse

Du godkender at frigøre og skadesløsholde Alnylam-parterne for alle tab, skader, udgifter (inklusive rimelig advokatsalær), rettigheder, krav, handlinger af enhver art og personskade (inklusive død), der stammer fra eller er relateret til din brug af websted, noget brugerindhold, din overtrædelse af disse vilkår og betingelser for brug eller din overtrædelse af nogen af en anden parts rettigheder.  Hvis du er bosat i Californien, frasiger du dig Californiens Civil Code paragraf 1542, som siger: "En generel frigørelse omfatter ikke krav, som kreditoren ikke ved eller formoder eksisterer til hans fordel ved tidspunktet på udførelsen af frigørelsen, hvilket, såfremt det er kendt af ham, skal have en haft en væsentlig indvirkning på hans betaling til debitor". Hvis du er bosat i en anden jurisdiktion, frasiger du dig enhver anden lignende lov eller doktrin.

Links til tredjepartswebsteder

Disse vilkår og betingelser gælder kun for www.alnylam.com, og dette websted kan indeholde links til websteder, der ikke tilhører Alnylam. Disse links gives til dig som en service, og Alnylam er ikke ansvarlig for noget indhold på sider, der linkes til. Ethvert andet websted, der tilgås fra dette websted, er uafhængigt fra Alnylam, og Alnylam har ingen kontrol over det websteds indhold. Desuden vil et link til et websted, der ikke ejes af Alnylam, ikke betyde, at Alnylam støtter eller accepter noget ansvar eller påtager sig noget ansvar for indholdet på eller brugen af et sådant websted. Når du linker til andre websteder, foregår det på egen risiko, og du er selv ansvarlig for at blive klogere på og overholde de websteders brugsvilkår og andre betingelser.

Ingen underforstået støtte

Under ingen omstændigheder skal nogen reference til nogen tredjepart eller nogen tredjeparts produkt eller tjeneste forstås som Alnylams godkendelse eller støtte til noget produkt eller nogen tjeneste tilbudt af en tredjepart.

Eksport af information

USA's love om eksportkontroller forbyder eksport af visse tekniske data og software til visse lande, territorier og enkeltpersoner. Intet indhold på dette websted må downloades eller på anden vis eksporteres i strid med amerikansk lovgivning.  

Kompetencespørgsmål

Alnylam giver ingen erklæring om, at indholdet på dette websted er passende eller tilgængeligt til brug uden for USA. Folk, der uden for USA vælger at tilgå dette websted, gør dette på eget initiativ, og de er selv ansvarlige for at overholde lokale love, hvis og i det omfang det er relevant.

Håndhævelse af vilkår og betingelser

Du accepterer, at alle sager relateret til din adgang eller brug af dette websted, inklusive tvister, underlægges de amerikanske love og staten Massachusetts love uanset konflikter med lovbestemmelser. Du accepterer den personlige kompetence af og lokalitet i staten Boston, Massachusetts, samt dens føderale domstole, og du frasiger dig enhver indvending mod sådan kompetence eller lokalitet. Alle krav under disse vilkår og betingelser skal indgives inden for ét (1) år efter sagsanlæggelse, ellers vil et sådant krav eller sagsanlæg udløbe. Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser er ulovlige, ugyldige eller umulige at håndhæve, vil den del betragtes som mulig at adskille og ikke påvirke gyldigheden eller håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Alnylam kan efter eget skøn og uden meddelelse til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne offentliggørelse.

Hele aftalen

Dette er hele aftalen mellem parterne relateret til emnet omtalt heri, og den må ikke ændres på nogen måde med undtagelse af skriftlige ændringer med underskrift fra begge parter, eller ved at Alnylam laver en ny offentliggørelse som beskrevet ovenfor.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål om de ovenstående rettigheder og begrænsninger, bedes du kontakte Alnylam på alnylam.com/contact

Ansvarsfraskrivelse for fremadskuende erklæringer

Dette websted og dokumenterne indeholdt på (eller direkte tilgængelige fra) dette websted, inklusive fremadskuende erklæringer inden for betydningen af Private Securities Litigation Reform Act fra 1995, inklusive erklæringer om vores fremtidige forventninger, planer, udsigter og driftsresultater samt alle andre erklæringer, der indeholder ordene "mener", "forventer", "regner med", planlægger", "estimerer" og lignende udtryk. Der er en række vigtige faktorer, som kan medføre, at Alnylams egentlige resultater væsentligt afviger fra resultater oplyst i fremadskuende erklæringer, inklusive vores tilgang til at opdage og udvikle ny medicin, som er utestet og måske aldrig ender på markedet: det at opnå, vedligeholde og beskytte intellektuel ejendom; vores evne til at håndhæve vores patenter mod krænkelser og at forsvare vores patentportefølje mod udfordringer fra tredjeparter; vores evne til at opnå yderligere finansiering for at støtte vores forretningsaktiviteter; vores uafhængighed af tredjeparter til udvikling, fremstilling, markedsføring, salg og distribution af vores produkter; den vellykkede udvikling af produkter, som alle er i de tidlige udviklingsstadier; det at opnå reguleringsgodkendelser for produkter; konkurrence fra andre, der bruger en lignende teknologi som vores, og andre, der udvikler produkter til lignende brug; vores afhængighed af samarbejde og vores korte driftshistorik samt andre faktorer identificeret i de indgivelser, som Alnylam fra tid til anden sender til det amerikanske børstilsyn (SEC). Alnylam frasiger sig enhver intention eller forpligtelse til at opdatere nogen fremadskuende erklæringer som følge af udviklingsresultater, der opstår efter den dato, hvor en sådan erklæring først blev givet.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR DATA OM HISTORISKE AKTIEKURSER

"Disse data tilbydes som hjælp til aktionærer og er kun tiltænkt informationsformidling. Dataene er ikke tiltænkt handelsformål, og der bør ikke lægges vægt på dem. Hverken Alnylam eller deres dataudbydere garanterer nøjagtigheden eller fuldstændigheden af data om aktiekurser eller andre data, der vises, og ingen af parterne skal stå til ansvar for dataenes bruger eller nogen anden person for forsinkelser af, unøjagtigheder i, fejl i eller udeladelse af sådanne data eller overførslen af samme. De skal ej holdes ansvarlige for nogen handling taget på grundlag af dataene eller for nogen skade, der opstår fra dem, eller som de giver anledning til. Investorerne bedes huske på, at historiske og aktuelle data om aktiekurser ikke nødvendigvis er en indikation af fremtidig præstation.